CENT III

Centrum Nauk Biologoczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa, Al. Żwirki i Wigury