MOJA PÓŁNOCNA II

Budynek mieszkalno-usługowy z garażem podziemnym
Warszawa, ul. Kościeszów 6